Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2030 - STG Real Estate
Thông tin quy hoạch

Hậu Giang là một trong những tỉnh thành thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Hậu Giang có tỉnh lỵ là thành phố Vị Thanh cách TPHCM 240 km về phía tây nam và cách thành phố Cần Thơ 60km theo Quốc lộ 61. Đây cũng là tỉnh thành tiềm năng thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin và bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 2021 – 2030.

Quy hoạch vị trí, hành chính tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang bao gồm 8 đơn vị hành chính bao gồm: 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện được chia làm 51 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Hậu Giang là một trong những tỉnh thuộc khu vực nội địa của đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh ở trung tâm châu thổ sông Mê Kông  thuộc khu vực nội địa của Đồng bằng sông Cửu Long nên có vị trí vô cùng đắc địa, nhiều tiềm năng phát triển.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang 1

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang được rất nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm

 • Giáp tỉnh Sóc Trăng ở phía Đông.
 • Giáp tỉnh Kiên Giang ở phía Tây
 • Giáp tỉnh Bạc Liêu ở phía Nam
 • Giáp thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long ở phía Bắc.

Các mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030

 1. Quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo và quản lý toàn diện, hợp nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên toàn khu vực. Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh với mục tiêu trong năm 2030 sẽ đưa tỉnh Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 2. Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia đồng thời quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị. Ngoài ra nhiệm vụ chủ yếu là phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang 2

Các mục tiêu được đề ra trong bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang được nhà nước chủ trương thực hiện, đẩy nhanh tiến độ

 1. Loại bỏ các dự án quy hoạch chồng chéo, không khả thi gây ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng mới và phương án tổng thể, sắp xếp, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian, định hướng không gian đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết trong thời gian quy hoạch.
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra bản đồ quy hoạch tỉnh Hầu Giang nhằm xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Chủ động trong những kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm tính khả thi và tiến độ thực hiện đúng như mục tiêu đã đề ra.

Những nội dung trong điểm trong bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030

Nội dung Quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ đảm bảo được thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. Những nội dung chủ yếu được nhắc đến bao gồm:

 1. a) Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của nền kinh tế, dân cư, xã hội của địa phương.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang 3

Cần tập trung phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại tỉnh Hậu Giang

 1. b) Khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội hiện nay và hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn từng vùng.
 2. c) Đánh giá nhận xét bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang vào những thời kỳ trước.
 3. d) Xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn những phương án phát triển, phương án quy hoạch theo bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang và phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang 4

Các đề xuất được nghiên cứu cần dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn kinh tế tỉnh Hậu Giang

đ) Các nội dung đề xuất được nghiên cứu:  Các nội dung được đề xuất nghiên cứu đưa vào Quy hoạch tỉnh là những đề xuất phù hợp với cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn, nhu cầu phát triển và yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt phải phù hợp với quy định của pháp luật; tập trung vào nghiên cứu cơ sở hình thành, phương hướng phát triển các vùng, địa phương, ngành, lĩnh vực để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hậu Giang từ đó đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và thúc đẩy sự phát triển trên toàn bộ địa bàn tỉnh.

Các dự án quy hoạch độ thị và phát triển công nghiệp tại tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang hiện đang là một trong những tỉnh thành thu hút nhiều sự đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Dựa theo bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang, chủ trương đẩy nhanh phát bổ sung các khu đô thị và khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.

Bổ sung 3 khu đô thị vào dự án quy hoạch tỉnh Hậu Giang

Cụ thể, trong bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang, khu đô thị mới và tái định cư khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2 có tổng diện tích 194,6 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới và Tái định cư khu công nghiệp Đông Phú – giai đoạn 2 có tổng diện tích 142 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang 5

Chủ trương quy hoạch phát triển các khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh.

Khu đô thị mới sông Mái Dầm có tổng diện tích 156 ha tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành cũng là một trong những khu đô thị được quy hoạch bổ sung và tập trung phát triển.

Nguồn vốn thực hiện các dự án quy hoạch sẽ được lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa. Đây là nguồn kinh phí không hoàn lại hợp pháp.

UBND tỉnh bàn giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin quy hoạch về đồ án nêu trên để kêu gọi các nhà đầu tư hỗ trợ chi phí, lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng nhằm thúc đẩy nền kinh tế của toàn tỉnh Hậu Giang.

Những dự án quy hoạch và vạch ra bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang do  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phối hợp và đồng chấp thuận.

Trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch, tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức,  thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật, thúc đẩy nhanh tiến trình quy hoạch và sự phát triển của các khu đô thị.

Quy hoạch khu công nghiệp Đông Phú và khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2

Cuối tháng 4 vừa qua,  UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Danh mục 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 1.741ha.

Trong đó có các dự án khu công nghiệp Đông Phú – giai đoạn 2 có diện tích 234 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành; khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 2 có diện tích 220ha tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Đây là những dự án quan trọng đóng vai trò quyết định đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang 6

Các khu công nghiệp được quy hoạch phát triển sẽ giúp nền công nghiệp tỉnh phát triển toàn diện hơn.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hậu Giang chủ trương cho Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2 (quy mô khoảng 220ha) và khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 3 (quy mô khoảng 205ha)  trên địa bàn huyện Châu Thành.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Shinec tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đông Phú giai đoạn 2, với quy mô khoảng 234 ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Dựa theo bản đồ quy hoạch tỉnh Hậu Giang thì thời gian thực hiện tài trợ kinh phí và phê duyệt đồ án các quy hoạch chi tiết và thực hiện quy hoạch là 9 tháng kể từ ngày có chủ trương của UBND tỉnh 5/5/2022.

Lựa chọn Hậu Giang khi đầu tư ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hợp lý bởi nơi đây được thiên nhiên ưu đãi thời tiết, khí hậu và địa hình thuận lợi, Thêm nữa, kinh tế phát triển, hạ tầng được đầu tư, cộng thêm thế mạnh về du lịch giúp cho tỉnh ngày càng trở nên hấp dẫn. Đồng thời theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh đã có những điều chỉnh kịp thời trong bản đồ quy hoạch Hậu tỉnh Giang nhằm thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng tỉnh vương mình trở thành tỉnh lỵ hiện đại bậc nhất Đông Nam Bộ.

STG Real Estate: https://stgrealestate.vn

Địa chỉ: 323 – 325 Đường Hùng Vương, P9, Quận 5, HCM

Hotline: 090 886 0000

4.6/5 - (71 bình chọn)