Lộ diện top địa phương đứng đầu về vốn đầu tư công giải ngân trong 3 tháng đầu năm: Hải Phòng nằm ngoài top 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 'bất ngờ' đứng thứ 4 - STG Real Estate
Tin thị trường

Lộ diện top địa phương đứng đầu về vốn đầu tư công giải ngân trong 3 tháng đầu năm: Hải Phòng nằm ngoài top 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 'bất ngờ' đứng thứ 4 - Ảnh 5

Tính cả tháng 3/2022 và quý 1/2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước.

Tổng cục Thống kê vừa qua đã công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1/2022. Theo đó, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý 1/2022 tăng trưởng tích cực, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đạt mức cao nhất so với quý 1 của các năm 2018-2022, cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy động và sử dụng vốn đầu tư, đây là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 1/2022 theo giá hiện hành ước đạt 562,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước ước đạt 136,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn đầu tư và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 323,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,5%, tăng 9,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 102,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,2% và tăng 7,9%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội phân theo loại hình kinh tế theo giá hiện hành

quý I các năm 2018-2022

Lộ diện top địa phương đứng đầu về vốn đầu tư công giải ngân trong 3 tháng đầu năm: Hải Phòng nằm ngoài top 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 'bất ngờ' đứng thứ 4 - Ảnh 6

Tốc độ tăng/giảm vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành quý I các năm

giai đoạn 2018-2022

Lộ diện top địa phương đứng đầu về vốn đầu tư công giải ngân trong 3 tháng đầu năm: Hải Phòng nằm ngoài top 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 'bất ngờ' đứng thứ 4 - Ảnh 7

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý 1/2022 ước đạt 76,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2021 bằng 13,7% và tăng 14,5%). =

Theo cấp quản lý, vốn trung ương đạt 12,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương đạt 64,1 nghìn tỷ đồng, bằng 14,9% và tăng 9,3%.

Trong vốn địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 14,4% và tăng 6,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 18,3 nghìn tỷ đồng, bằng 15,8% và tăng 17,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% và tăng 3,4%.

Lộ diện top địa phương đứng đầu về vốn đầu tư công giải ngân trong 3 tháng đầu năm: Hải Phòng nằm ngoài top 5, Bà Rịa - Vũng Tàu 'bất ngờ' đứng thứ 4 - Ảnh 8

Xét theo địa phương, tính cả tháng 3/2022 và quý 1/2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước. Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 3 của Hà Nội đạt 2,978 nghìn tỷ đồng. Quý 1/2022, con số này là 8,475 nghìn tỷ đồng.

Cũng trong tháng 3, ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của TP. HCM là 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,7 lần so với tháng 2. Lũy kế 3 tháng đầu năm là 3,9 nghìn tỷ đồng.

Theo sau tiếp tục là Quảng Ninh (1,24 nghìn tỷ đồng) và Bà Rịa – Vũng Tàu (686 tỷ đồng). Một số địa phương khác như Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An… cũng ghi nhận vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước lần lượt là 749 tỷ đồng; 586 tỷ đồng; 476 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 3.

4.5/5 - (90 bình chọn)